Akvaarion perustaminen

(Sivua muokataan parhaillaan, maaliskuun 2018 aikana)

MILLAINEN AKVAARIO MEILLE?

ALTAAN KOKO

Akvaarioita on tarjolla hyvin monen kokoisia ja muotoisia, erilaisin varustein erilaisiin tarpeisiin.
Akvaarion koon määrää usein sille suunniteltu paikka. Mitä suuremman akvaarion voi hankkia, sen helpompaa sen hoito on, sillä suuremmassa vesimäärässä olosuhteet pysyvät tasaisempina, kuin pienemmissä altaissa.
Suomen eläinsuojelulaki ei määritä akvaariolle minimikokoa, mutta akvaarion on oltava riittävän kokoinen ottaen huomioon kalalaji, kalan koko ja kalojen lukumäärä.

SEURA-AKVAARIO

Seura-akvaario on yleisin akvaariotyyppi. Tällöin altaassa asustaa eri kala- ja kasvilajeja eri alueilta, jopa eri maan-osista, uiskennellen harmonisesti kauniisti sisustetussa akvaariossa.
Seura-akvaariossakin on tärkeää, että kalalajit sopivat yhteen mm. vesiarvojen ja lämpötilan suhteen.

LAJIAKVAARIO

Lajiakvaariossa elää vain yhtä kalalajia. Yleisimpiä lajiakvaariossa pidettäviä kalalajeja ovat kultakalat, erilaiset kirjoahvenet ja piraijat.

GEOTOOPPI

Geotooppi on akvaariotyyppi, jossa kaikki akvaarion kalat ja kasvit ovat kotoisin samasta maanosasta. Suosituimpia ovat erilaiset Etelä-Amerikka ja Aasia –geotoopit.

BIOTOOPPI

Biotooppi tarkoittaa allasta, jossa kaikki kala- ja kasvilajit ovat alun perin kotoisin joltain aivan tietyltä alueelta maailmassa, kuten Amazon –joen tietystä sivuhaarasta.
Biotoopin etuna on kalojen luonnostaan samanlaiset lämpötila- ja vesiarvovaatimukset.  
Malawi- ja Tanganyika-akvaariotkin ovat usein esimerkkeinä biotoopista, mutta tässä ne on esitelty omina akvaariotyyppeinään hyvin poikkeuksellisten vesiarvojensa vuoksi.

MALAWIAKVAARIO

Malawiakvaariota kutsutaan usein ”köyhän miehen meriakvaarioksi” siellä pidettävien kirkkaan väristen kirjoahventen vuoksi.
Malawiahventen luonnollisen elinalueen vesi on hyvin emäksistä: siinä on korkea pH ja korkea karbonaattikovuus, mutta veden kokonaiskovuus on melko matala. Vesiarvot muokataan akvaariossa vastaamaan näitä oloja.
Persoonallisten vesivaatimustensa vuoksi malawiahventen sekaan ei laiteta kaloja muilta alueilta.
Malawiakvaarion sisustus on usein karu ja koostuukin pääasiassa kivistä, sillä harvat kasvit viihtyvät näissä vesioloissa. Ahvenet myös kaivelevat pohjaa, jonka seurauksena kasvit irtoavat pohjasta, ja saattavatpa ne syödä kasvit suihinsakin.

TANGAYIKA-AKVAARIO

Tangayika-akvaario on hyvin samankaltainen kuin malawi-akvaario, sen vesi on vain vielä Malawijärven vettä emäksisempää ja kokonaiskovuuskin on kaksinkertainen malawiakvaarioon verrattuna.

NANOAKVAARIO

Nanoakvaariolla tarkoitetaan pieniä, yleensä alle 40 litraisia akvaarioita. Nanoakvaarioissa pidetään yleensä kasveja, sukarapuja, kotiloita ja pieniä parvikaloja.

KASVIAKVAARIO

Nimensä mukaisesti kasviakvaariossa on pelkkiä kasveja, joiden hyvinvointiin on satsattu erityisesti kasvivaloin ja kasveille tärkein lisäravintein.  

RAPUAKVAARIO, ”RAPULA”

Rapulassa elää pelkkiä rapuja ja akvaario on sisustettu vastaamaan kyseisten rapujen luon-nollista elinympäristöä. Yleisin esimerkki on nanoakvaario, jossa asustaa sukarapuja.

AKVAARIOKALAT
AKVAARIOKASVIT