Uutisia kanta-asiakkuudesta

 
Faunatar-Klubi tulee korvaamaan kanta-asiakasjärjestelmämme 1.11.2013 alkaen.

MITÄ ENEMMÄN PISTEITÄ, SITÄ ENEMMÄN ALENNUSTA KLUBIN TARJOUSTUOTTEISTA
Faunatar-Klubiin kuuluessasi saat pisteitä jokaisesta ostoksestasi. Mitä enemmän keräät pisteitä, sen halvemmalla voit ostaa Faunatar-Klubilaisille tarjottavia tarjoustuotteita. 

TARJOUKSET TIEDOSSASI JO VIISI VIIKKOA ETUKÄTEEN
Kerromme tarjoustuotteet sähköpostitse jo viisi viikkoa ennen tarjouksen alkamista. Sinulla on siis kivasti aikaa kerätä pisteitä, jotta varmasti saat haluamistasi Klubilaisten tarjoustuotteista mahdollisimman suuren alennuksen.

PISTEITÄ KERÄTÄÄN KAHDEN KUUKAUDEN JAKSOISSA
Pisteitä kerätään kahden kalenterikuukauden jaksoissa. Jakson päättyessä saat sähköpostitse tiedon mihin hintaan juuri Sinä voit Klubi-tarjouksessa olevia tuotteita ostaa. Jakson päättyessä pisteet nollataan ja pisteiden keruu seuraavia Klubi-tarjouksia varten alkaa. 

KAKSI VIIKKOA AIKAA TARJOUSTUOTTEIDEN OSTAMISEEN
Klubi-tarjoukset kestävät kaksi viikkoa. Myös Klubi-tarjouksista saat pisteitä, jotka tallentuvat tilillesi seuraavia Klubi-tarjouksia varten. 

USKOLLISUUS PALKITAAN VIP-ASIAKKUUDELLA
VIP-asiakkaaksi pääset, kun vuoden aikana pisteitä kertyy VIP-asiakkuuteen oikeuttava määrä. VIP-asiakkaille järjestämme VIP-ostopäiviä, joista VIP-asiakas saa tiedon sähköpostitse hyvissä ajoin. 

 

Säännöt tarkemmin:

LIITTYMINEN
Faunatar-ketjuun aikaisemmin kanta-asiakkaaksi liittyneet henkilöt siirtyvät automaattisesti Faunatar-Klubin jäseneksi. Faunatar-Klubiin voi liittyä jokainen täysivaltainen, yli 18-vuotias yksityishenkilö. Alle 18-vuotiaalla tulee olla tähän huoltajan suostumus ja hakemuksessa huoltajan allekirjoitus. Liittyminen on maksutonta.

KLUBIKORTTI
Faunatar-ketjulla on käytössään oma klubikortti, jonka asiakas saa käyttöönsä rekisteröinnin yhteydessä. Tätä korttia käytetään pisteiden keräämiseen. Mikäli asiakkaalla on jo entuudestaan Faunatar-ketjun kanta-asiakaskortti, toimii tämä kortti hänellä myös klubikorttina. Mikäli asiakkaalla ei ole kanta-asiakkaan korttia entuudestaan eikä hän halua Faunatar-Klubin korttia käyttää, voi pisteitä kerryttää ilman korttiakin, joko asiakkaan nimellä tai liittymistilanteessa luotua asiakasnumeroa käyttäen.

PISTEJÄRJESTELMÄLLÄ ETUJA TARJOUSTUOTTEISTA
Faunatar-Klubin jäsenet saavat Faunatar-ketjuun kuuluvista liikkeistä tekemistään ostoksista pisteitä. Pisteet kertyvät asiakkaan tilille asioipa hän missä tahansa Faunatar- tai pikku Faunatar-myymälässä. Pisteitä kertyy klubilaisen tilille kaikista ostoista käteisellä, pankkikortilla, luottokortilla tai tililtä maksettaessa. Pisteitä kertyy 1 piste jokaista 10 euron ostosta kohti.  Pistetietoja ei luovuteta Faunatar-ketjun ulkopuolisille. Faunatar-Klubin rekisteriä ja tietoa pistekertymistä ylläpidetään Faunatar-ketjun keskusserverillä. Asiakkaan on esitettävä klubikortiksi rekisteröity kortti tai asiakasnumeronsa ostosten maksamisen yhteydessä pisteiden kerryttämiseksi. Pisteitä ei vaihdeta rahaksi, eikä niitä myönnetä jälkikäteen. 
      Pistetilin saldo nollataan kahden kalenterikuukauden välein.    Kahden kuukauden aikana kertyneet pisteet määrittävät hinnan Faunatar-Klubin vaihtuviin tarjoustuotteisiin. Faunatar-ketju ilmoittaa Klubihintaiset tarjoustuotteet jo viisi viikkoa ennen tarjousten voimaan tuloa, näin klubilaisella on kivasti aikaa kerätä pisteitä saadakseen haluamansa tuotteet reiluun tarjoushintaan.
       Kun kahden kuukauden aikana kerääntyneet pisteet on selvillä, asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tieto siitä, mihin pisteryhmään hän kuuluu, eli mikä on Klubi-tarjoustuotteiden hinta juuri hänelle. Tarjoukset ovat voimassa kaksi viikkoa.
       Lahjakortin ostamista ei pidetä kulutushyödykeostona ja näin ollen edellä mainittuja etuja ei myöskään myönnetä lahjakortin ostamisen yhteydessä. Pisteet voidaan myöntää lahjakortin haltijalle tämän maksaessa lahjakortilla pisteiden kertymiseen oikeuttavia tuotteita.
      Faunatar-ketjulla on oikeus rajata tuotteita tai tuoteryhmiä pisteiden kertymisen ulkopuolelle tai asettaa pisteiden kertymiselle ostojen määrää koskevia enimmäisrajoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille etukäteen.
      Asiakkaan tulee esittää klubikortiksi rekisteröity kortti, oma nimensä tai asiakasnumeronsa klubin tarjoustuotteita  maksettaessa.

USKOLLISUUS PALKITAAN VIP-ASIAKKUUDELLA
Kun klubilaiselle kertyy vuoden aikana tarvittava määrä pisteitä, hänestä tulee automaattisesti VIP-asiakas seuraavan vuoden ajaksi. VIP-asiakkaille Faunatar-ketju järjestää VIP-asiakkaan ostopäiviä, jolloin VIP-asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tuotteita erikoishintaan. VIP-asiakkaan ostopäivistä ilmoitetaan sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan e-mail-osoitteeseen.

MUUT EDUT
Muista Faunatar-Klubilaisen eduista Faunatar-ketju tiedottaa sivuillaan www.faunatar.fi.

 

MUUT  TIEDOT JA EHDOT
Faunatar-Klubin hakemukset tallennetaan Faunatar-ketjun tietokantaan. Tietokannan ylläpidosta vastaa Faunatar-ketju. Lisätietoja markkinointi(at)faunatar.fi
       Kertyvien pisteiden määrittelemiseksi ja suoramarkkinoinnin tarkemmaksi kohdentamiseksi tehdyt ostokset rekisteröidään tuotekohtaisesti. Faunattarella ja ketjuun kuuluvilla liikkeillä on oikeus käsitellä asiakastietoja markkinointia varten ja lähettää kanta-asiakkaille sähköistä suoramarkkinointia asiakkaan liittymisen yhteydessä tai muuten antaman suostumuksen perusteella. Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin.  Faunattarella on oikeus muuttaa Faunatar-Klubin sääntöjä ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Sääntöjen muutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut tiedon muutoksesta.
       Faunattarella on oikeus irtisanoa klubilainen lähettämällä irtisanomisilmoitus. Klubin jäsenyys päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista. Klubin jäsenyys päättyy asiakkaan ilmoittaessa siitä Faunattarelle. Klubin jäsenyys päättyy ilman eri toimenpiteitä, jos asiakkaalle ei kahden (2) perättäisen vuoden aikana ole rekisteröitynyt ostoja lainkaan.

Faunattarella on oikeus lopettaa Klubin toiminta ilmoittamalla siitä vähintään kolme (3) kuukautta ennen järjestelmän lopettamista. Faunatar ei ole velvollinen palauttamaan käyttämättömiä pisteitä.
       Faunattaren näiden sääntöjen mukainen ilmoitus tai lähetys katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun Faunatar on lähettänyt sen asiakkaan Faunattarelle viimeksi ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen. Asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksesta tiedon viimeistään seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli asiakas ei ole sallinut sähköpostitiedotteiden lähettämistä on hänellä mahdollisuus lukea ilmoitus myös Faunattaren internetsivuilta www.faunatar.fi.