Eettisen Eläinkaupan Sertifikaatteja myymälöillemme

Suomen Eläinsuojeluyhdistystenliitto ry (SEY) hallinnoi asiantuntijaryhmää, joka sertifioi Suomen eläinkauppoja tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Vapaaehtoisvoimin koottu työryhmä on aloittanut tämän laatujärjestelmän muokkaamisen jo vuonna 2003, joten ihan pienestä projektista ei ole kyse.

Työryhmä on määritellyt hyvin tarkkaan ne vaatimukset, jotka eläinkaupan tulee täyttää niin omien eläintensä hoidossa, kuin myymissään tuotteissa. Myymälän eläintilojen tulee täyttää tiukat vaatimukset eläinten pitopaikkojen koon, virikkeellisyyden ja muiden lajikohtaisten ehtojen suhteen. Myynnissä olevien tuotteiden tulee olla turvallisia ja laadukkaita, eikä hyllystä saa löytyä esimerkiksi lintujen leluja, joissa on linnuille stressiä aiheuttava peili. Työryhmä on laatinut asiakkaile jaettavat, standardeista kertovat hoitomonisteet useille eri lemmikkieläimille. Faunatar-ketjun omat hoitomonisteet ovat myös näiden stardardien mukaiset. Työryhmä on listannut lukuisia huomionarvoisia seikkoja eri eläinlajien pidossa, eikä näiden vaatimusten täyttyminen hyvässäkään eläinkaupassa aina ole itsestään selvyys. Vaatimukset sertifioinnin standardeissa ovat oleellisesti haasteellisemmat, kuin Suomen eläinsuojelulainsäädännön minimivaatimukset edellyttävät. Lainsäädännön minimivaatimukset eivät välttämättä takaa eläinten hyvinvointia, myös kiivas keskustelu useissa medioissa kertoo ihmisten huolesta ja yleisestä kiinnostuksesta eläinten olojen kohentamiseen usealla saralla.

Eläinkauppojen sertifioinnilla on siis suuri merkitys eläinten hyvinvoinnille, joten olemme iloisia siitä, kuinka hienosti myymälämme ovat sertifioinnin tarkassa syynissä pärjänneet.
Tällä hetkellä suomalaisia eläinkauppoja on sertifioitu yhteensä kymmenen kappaletta. Näistä peräti kahdeksan kuuluu Faunatar-ketjuun.
Sertifioidut myymälämme ovat:

Faunatar Entresse,
Faunatar Hyvinkää,
Faunatar Itäkeskus,
Faunatar Jouppi,
Faunatar Keljo,
Faunatar Lohja,
Faunatar Myyrmanni,
Pikku Faunatar Päivölä,
Faunatar Sello,
Faunatar Skanssi

Tavoitteemme on sertifioida kaikki myymälämme ja kannustaa näin kaikkia suomalaisia eläinkauppoja panostamaan eläinten oloihin nykytilannetta huomattavasti tiukemmin.

Linkkejä aiheeseen:
EESP kotisivut
EESP:n esittely SEY:n sivuilla