Blogi: Mistä hankisin pikkulemmikkini?

Tälläkin hetkellä monessa perheessä harkitaan lemmikin hankintaa kotiin.
Monella saattaa mielessä pyöriä kysymys mistä lemmikki on viisainta hankkia.

Lemmikin hankkijaa saattaa mietityttää, mistä uusi perheenjäsen on parasta hankkia. Hakeutuako kasvattajan, vai eläinkaupan suuntaan, on kysymys, jota mietitään usein. Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä, kunhan eläimen myyjä on kaikin tavoin luotettava ja asiantunteva.
Mainitsemme tässä muutaman seikan, jotka tukevat lemmikin hankintaa nimenomaan lemmikkieläinliikkeestä. Näiden seikkojen lisäksi on asioita, jotka koskevat niin kasvattajaa kuin eläinkauppaakin, näitä ovat mm. eläinten hoidon ja  annettujen hoito-ohjeiden taso sekä myyjän kiinnostus eläimeen myös myyntitilanteen jälkeen. Kaiken kaikkiaan myyjän tulee olla eläinten hyvinvoinnista rehellisesti kiinnostunut, asiantunteva ja luotettava, olipa kyseessä kauppa tai kasvattaja.

Lemmikkieläinliiketoiminta on valvottua
Toisin kuin kotona, ovat eläinkaupoissa myytävät eläimet jatkuvan julkisen tarkkailun alla. Joka päivä kymmenillä ihmisillä on mahdollisuus nähdä eläinten olot ja tehdä niistä omat johtopäätöksensä. Tämä on mielestämme vain hyvä asia, sillä näin asiakas voi jo ennen ostopäätöstä rauhassa todeta millaisissa oloissa kyseinen eläin on, ja kuinka sitä hoidetaan.
    Vielä asiakkaitakin kriittisemmin eläintemme oloja tarkkailevat Suomen viranomaistahot. Kotioloissa toimivia kasvattajiia viranomaiset eivät ilman erillistä syytä käy katsomassa, mutta eläimiä myyviin liikkeisiin tehdään säännöllisiä ja epäsäännöllisiä eläinsuojelutarkastuksia kunnaneläinlääkärien voimin. Näissä virallisissa tarkastuksissa olemme aina saaneet huomattavan määrän positiivista palautetta, josta olemme erityisen iloisia. Koemme viralliset tarkastukset koko alamme -ja ennen kaikkea eläinten- kannalta äärimmäisen tärkeiksi, ja soisimmekin niitä tehtävän vielä nykyistä paljon enemmän.

Ostajan turvana kuluttajansuojalaki
On hyvä muistaa, että lemmikkieläinliikkeen toimintaa säätelee kuluttajansuojalaki, joka ei anna suojaa silloin, kun eläin hankitaan yksityiseltä sektorilta.

Faunattaren henkilökunta on koulutettua
Voimme hyvällä omallatunnolla sanoa olevamme alan asiantuntijaliike, sillä suurin osa vakituisesta henkilökunnastamme on suorittanut eläintenhoitajan ammattitutkinnon.
    Iso osa henkilökunnastamme on alalla ollut erittäin kauan, jopa yli 20 vuotta. Niinpä yli satapäisellä henkilökunnallamme onkin valtaisa määrä tietotaitoa. Tätä ammattitaitoamme ylläpidämme erilaisin koulutuspäivin, sekä jakamalla tietoa eri myymälöidemme välillä aktiivisella kanssakäymisellämme.

Eläimet kotoisin luotettavilta kasvattajilta
Myymälöihimme saapuvat eläimet ovat kotoisin ainoastaan luotettaviksi toteamiltamme kasvattajilta sekä asiakkaidemme rakkaudella kotona kasvattamista poikueista. Meistä monet myös itse kasvatamme eläimiä kotonamme, jolloin voimmekin olla 100% varmoja siitä miten eläin on hoidettu.

Eettisen eläinkaupan sertifikaatti
Suomen eläinsuojeluyhdistyksen koordinoiman Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmän tavoite on kehittää eläinkauppa-alaa ja eläinkaupoissa pidettävien eläinten hyvinvointia, sekä ylläpitää henkilökunnan asiantuntemusta. Vain todella laadukas liike voi ansaita sertifikaatin ja siitä kertovan keltaisen tähden.
   Tällä hetkellä noin 80% sertifioiduista eläinkaupoista on Faunattaria.

Hyvä myyjä osaa sanoa "ei".
On myös sellaisia pieneläinlajeja, joita emme myy lainkaan. Osa lajeista kaipaa niin paljon tilaa ja virikkeitä, ettemme mielestämme voi niille tyydyttäviä oloja tarjota, vaikka eläinten pitopaikkamme Suomen eläinsuojelulainsäädännön asettamat vaatimukset täyttävätkin - tai itse asiassa ylittävät. On myös muita syitä, miksemme pidä joitain lajeja myynnissä - emme, vaikka niitä Suomessa muualla kenties myydäänkin.
   Emme myy lajeja, joiden myyntiä lainsäädäntö suojaa ( Suomen luonnonsuojelulaki, CITES‐lainsäädäntö, EU‐lajiliitteet sekä EU:n vieraslajilistat.), emmekä lajeja joiden pitäminen lemmikkinä on mielestämme muutoin eettisesti arveluttavaa esimerkiksi lajin luonteen, koon tai esim. terveydellisten ongelmien vuoksi.
     Osaamme sanoa "ei" myös ostajalle. Mielestämme tämä on vastuullisen myyjän velvollisuus eläimiä kohtaan. Keskustelemme ostoa suunnittelevan asiakkaan kanssa mahdollisimman laajasti eläimen tarpeista, jotta eläin päätyy varmasti kotiin, jossa sen tarpeista ollaan tietoisia - ja halukkaita hoitamaan eläin mahdollisimman hyvin.

Faunattaresta saat hoito-ohjeet
Jokaiselle uuteen kotiin muuttavalle lemmikille annamme hoito-ohjeet niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Ohjeita lemmikkien hoitoon löytyy myös nettisivuiltamme, sillä mielestämme luotettavaa tietoa eläimistä ei voi jakaa liikaa. Neuvomme lemmikin hankkijaa mielellämme jo hyvissä ajoin ennen hankintaa, sillä pienenkin lemmikin omistaminen tuo mukanaan suuren vastuun. Emme myöskään unohda meiltä lemmikin hankkinutta lemmikin omistajaa, vaan neuvomme mahdollisissa ongelmissa aina jos tarvetta ilmenee.

Onnea lemmikin hankintaan!