TARANTULAT

Theraposidae

Eri hämähäkkilajeja on maailmasta tunnistettu noin 35000. Terraariossa pidetään yleisimmin lintuhämähäkkejä, eli tarantulia. Lajien laaja kirjo tarkoittaa suuria eroja tarantulien ulkonäössä, koossa, käyttäytymisessä, hoidossa ja luonteissa. Olemme pyrkineet tässä  tuomaan esiin ne tärkeimmät seikat, jotka tarantulan hoidossa on syytä tietää.

Tarantulia  tavataan  lähes  kaikista maapallon lämpimimmistä osista.  Lajikohtaisia eroja eläinten välillä on paljon. Osa  lajeista  asuu  puissa, osa kaivautuu  hyvinkin  syvään  tunneliin, osa  piiloutuu  kivien,  kaarnojen  ja  muiden  piilojen  alle  tai käyttää    valmiita    koloja    piiloinaan.

Tarantulista  pienimmät  jäävät alle 5 cm  kokoisiksi, kun taas suurin, Goljatinlintuhämähäkki, voi   saavuttaa   30   cm jalkojen kärkivälin. Tyypillisimmät     lajit ovat  keskikokoisia,  kooltaan  15 cm    molemmin    puolin.  Pituus ilmoitetaan  mittaamalla  jalkojen väli: taimmainen  jalka  vasemmalla - etummainen  jalka  oikealla.

TERRAARIO

Tarantulat ovat yksineläjiä, jotka luonnossa tapaavat   vain   lisäätymisaikaan. Joitain  lajeja Avicularia-,  Neoholothele- ja Poecilotheria-suvuista   on   pidetty useiden  yksilöiden ryhmissä,  mutta harmiteltavan    usein    ryhmässä esiintyy  kannibalismia  ja  lopputulos  on  ikävä.  Emme  näin  ollen suosittele    tarantulien    yhdistämistä samaan terraarioon.
Tarantulaa ei sovi myöskään yhdistää muiden eläinlajien kanssa samaan tilaan.

TERRAARION VALINTA

Parhaiten terraarioksi sopii sivulta tai  päältä avattava  lasiterraario. Tarantulat   ovat   yllättävän vahvoja, kärsivällisiä  ja  kekseliäitä. Huolehdi siis, että  terraario on   ehdottoman   pakovarma, huolehtien kuitenkin riittävävästä  ilmanvaihdosta. Terraariolukko  on  monessa tapauksessa   hyvä  ratkaisu  karkailun  estämiseksi.  Lukko  estää myös  pieniä  lapsia  ja  muita  uteliaita avaamasta terraariota omin  luvin.
Varmista   terraarion riittävä  koko  jo  ostotilanteessa Faunattaren henkilökunnalta.
Arboreaalisille,  eli  kiipeileville lajeille hankitaan malliltaan korkea  terraario,  jotta  eläimellä  on mahdollisuus  kiipeilyyn. Jonkinlaisen minimin kiipeilevän lajin  terraarion  koolle  saa  laskemalla  korkeudeksi 3 x eläimen pituus,  leveydeksi  2,5 x eläimen pituus. Terrestriaalisille,  eli  maassa viihtyville   lajeille   pohjapinta-ala on korkeutta ratkaisevampi tekijä. Molemmissa tapauksissa monet lajit kiipeävät sileää  lasiseinääkin   pitkin   hyödyntäen   näin   koko   terraarion pinta-alan.

Tilantarve   vaihtelee lajeittain. Terrestriaaliset     lajit ovat  tyypillisesti  raskasrakenteisia   ja   suhteellisen   kömpelöitä kiipeämään.  Liian  korkea terraario  saattaa  aiheuttaa  niille  vaaranpaikkoja,   sillä   korkealta   pudotessaan   tarantula   voi   vahingoittua vakavasti. Lajikohtaisissa esittelyissämme annetaan esimerkkimittoja   terraariokokojen  suhteen.  Lajiesittelyt     löydät  tämön ohjeen lopusta.

TERRAARION SISUSTUS

Terraarion  sisustamisessa on otettava  huomioon yksilön  koko,  lajin käyttäytyminen  ja lajin luontaisen levinneisyysalueen ilmasto. Parasta  on  tutkia,  millaisessa   ympäristössä   laji   elää luonnossa  ja    pyrkiä    jäljittelemään  tätä. 
Pienellä  vaivannäöllä tarantulallekin  saa sisustettua upean terraarion, joskin tarantulat  usein  "sisustavat" varsin innokkaasti terraariotaan itsekin. Pohjamateriaaliksi    tarantulan terraarioon     sopii esimerkiksi, lannoittamaton  turve, lannoittamaton multa, kookosturve tai vermikuliitti. Voit  sekoitella  eri  pohjamateriaaleja. Pohjamateriaali   ei   saa   olla   pölyävää, kuten hienojakoista hiekkaa   tai   kutterinpurua,   sillä tarantulan   hengityselimet   sijaitsevat   takaruumiin   alapinnalla   ja pölyävä pohjamateriaali voi tukkia tarantulan  keuhkot. Erityisesti  tämä  koskee  terrestriaalisia  lajeja. Arboreaalisten  lajien kohdalla  pohjamateriaalin  valinta  ei  ole  aivan  niin  tarkkaa,  sillä eläin  on  käytännössä  koko  elämänsä ajan terraarion yläosassa.

Terrestriaaliselle  lajille terraarioon  laitetaan paksusti,  n. 15-20cm  pohjamateriaalia,  jonne  se voi halutessaan kaivautua.  Lisäksi  korkea pohjamateriaali   ehkäisee   mahdollisesta   putoamisesta   aiheutuvia    tapaturmia.    Lisäksi voit tarjota    piilopaikaksi    terraarion pohjalle kaarnanpalan,  terraarioluolan,  puolikkaan kukkaruukun tai   periaatteessa   mikä   tahansa  tarantulalle  vaarattoman vaihtoehdon, vaikkapa  kasan kuivia lehtiä.

Arboreaalisen   lajin   terraarioon sijoitetaan   eri   paksuisia   oksia, kaarnaputkia  ja  piilopaikkoja. Piilopaikaksi  terraarion  yläosaan voit   laittaa   silkkikasveja,   myös pienten lemmikkilintujen pajusta punotut  pesät  voivat  olla  tarantulan  mieleen.  Monet kiipeilevät lajit    rakentavat    piilon  itsekin, tekemällä verkostaan ”putken”, jonka turviin ne  pääsevät pujahtamaan.

Voit somistaa terraarion oman makusi  mukaisesti,  tarantula  ei ole  asumuksensa  ulkonäön  suhteen  turhan  tarkka.  Muista  kuitenkin   välttää   pöliseviä,   piikikkäitä,   helposti   homehtuvia   tai muutoin sopimattomia somisteita. Huomioi,  että  seinällä  kiipeilevä  tarantula  voi  pudota  koristeiden   päälle, joten   teräväreunaiset ja kovat koristeet  kannattaa  sijoittaa  terraarion  keskiosiin  tai  jättää  kokonaan  pois.
    Voit  halutessasi käyttää terraariossa oikeita kasveja,   mutta  älä lannoita niitä. Liiallinen valaistus on tarantulasta epämiellyttävää, joten  kasvivalintana   tekokasvit ovat usein kaikkein helpoimpia.
    Kovin  raskaiden  somisteiden, kuten isojen kivien,  käytön kanssa  tulee olla maltillinen. Tarantula ei somisteita kunnioita millään  lailla,  vaan se kiipeilee niiden  päällä  ja  kaivautuu niiden alle,   josta   saattaa   seurata   raskaiden    somisteiden   romahdus tarantulan päälle.

OLOSUHTEET

Tarantulien olosuhteissa on lajikohtaisia  eroja,  joten  tarkista aina etukäteen, minkälaiset olosuhteet   hankkimasi   laji   tarvitsee.
Terraarion    lämpötilaksi    riittää useimmilla   lajeilla   huoneenlämpö.  Mikäli  lämpötilaa  tarvitsee nostaa, käytetään matalatehoista  hehkulamppuspottia,    joka    sijoitetaan    siten, ettei eläin   voi   siinä   itseään   polttaa. On  tärkeää  huolehtia,  ettei  lämpötila  nouse  liian  korkeaksi.   Sijoita   terraario   niin,   ettei siihen  paista  aurinko,  sillä  suljetussa  tilassa  lämpötila  voi  auringonpaisteessa  kohota  liian  korkeaksi. Jatkuva korkea lämpötila myös kiihdyttää tarantulan aineenvaihduntaa  ja  näin  lyhentää sen elinikää. Terraarion alle sijoitettavat lämpömatot ja–kaapelit eivät hämähäkkieläimille   sovellu. Erityisesti maan tasalla elävien   tarantulien   luontaiseen tapaan   kuuluu   kaivautua   maahan, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Hehkulampulla lämpö tulee ylhäältä,    kuten    luonnossakin. Muuta   valaistusta   ei   tämän   lisäksi    tarvita.  Yöksi valaistus sammutetaan - ajastin auttaa on tässä kätevä apu.
    Terraarion    riittävää    ilmankosteutta  ylläpidetään  säännöllisellä  sumuttamisella  tai  kaatamalla pohjamateriaaliin  vettä.    Sumuttamiseen  soveltuu  esim.  kukkasumutin. Eri   lajien   kesken   kosteusvaatimuksissa    on eroja paljonkin. Kuivien  alueiden  lajit  pärjäävät 40-60  %  ilmankosteudessa, kosteiden   alueiden   lajit kaipaavat 70-80  %  ilmankosteutta. 

RUOKINTA

Tarantulat  ovat  hurjasta nimestään  ”lintuhämähäkit”  huolimatta  lähinnä hyönteisten  syöjiä.    
Niille     maistuvat     lemmikkieläinliikkeissä myytävät    jauhomadot, kenttäsirkat, kulkusirkat, torakat, vahakoit  ja  muut  hyönteiset.   Tarantulat    ovat    yksilöllisiä    eläimiä, joten  eroja niiden ruokamieltymyksissä  on  jonkin  verran.  Toiselle  kelpaa  sirkka,  toiselle ei –kokeilemalla löytyy  ne  kaikkein maistuvimmat vaihtoehdot.  Isommille    yksilöille voidaan silloin tällöin tarjota  myös lemmikkieläinliikkeestä pakasteena myytäviä hiiren ”pinkkejä”. Pinkki sulatetaan lämpimässä vedessä ja se tarjotaan hämähäkille esimerkiksi pinseteillä.

Tarantulilla  on  erittäin  huono näkö  ja ne löytävätkin  saaliinsa sen liikkeiden aiheuttamien värähtelyjen  perusteella.   Sopivan  saaliin osuessa  kohdalle hämähäkki  hyökkää  salamannopeasti,  iskee  leukansa  saaliiseen ja  ruiskuttaa  siihen  lamauttavaa myrkkyä.  Tämän  jälkeen  hämähäkki  valuttaa  saaliiseen  ruoansulatusentsyymejä,   jotka  muuttavat  saaliin  nestemäiseen  muotoon.  Hämähäkki  imee  siis  saaliinsa nestemäisessä   muodossa imumahaansa, joka sijaitsee keskiruumiissa.
Ruokintaväliin  vaikuttavat hämähäkin  ja  ruokaeläinten  koko. Pieniä  poikasian, "slingejä",  ruokitaan  noin  kerran  viikossa,  aikuisia  hämähäkkejä  3-4  viikon  välein.  Varo  yliruokkimasta    tarantulaasi,  sillä liian  tiheä  ruokinta  lyhentää  hämähäkin  elinikää, lisäksi liian lihavaksi päässyt hämähäkki voi loukata itsensä  pudotessaan  esimerkiksi  terraarion seinältä. Sopivan    painoisen    hämähäkin takaruumis   on   suunnilleen   samanlevyinen  kuin  sen  keskiruumis.

Vitamiini -ja  kalkkilisiä  ei  tarvita, päinvastoin,  niistä  voi  olla  jopa haittaa;  hienojakoiset jauheet voivat  kertyä hämähäkin imumahaan  ja tukkia   sen,   jolloin tarantula   ei   enää   kykene   syömään.

Tarantula  tarvitsee  juomavettä,   kuten   mikä   tahansa   eläin. Liian  iso  vesitila  saattaa  kuitenkin  aiheuttaa  hukkumisen,  etenkin aivan pienten poikasten kanssa. Täysikasvuisille  yksilöille  juomavesi  tarjotaan  laakeasta astiasta terraarion pohjalla.  Aivan  pienten  poikasten  juoma-astiaksi  käy  esim.  pullonkorkki, vastakuoriutuneiden  ”slingien” kanssa   suihkepullosta   suihkitut vesitipat ovat turvallisimpia. Vesigeeli  ei  ole  sitkeästä  luulosta huolimatta tarantulalle sopiva nesteen  lähde,  sillä  geelin  ideana  on,  että  eläin  syö  sen.  Tarantula ei kykene syömään vesigeeliä,  joten  se  saattaa  kuolla nestehukkaan,  jos  tarjolla  on  veden  sijasta vain vesigeeliä.

NAHANLUONTI

Kasvaessaan  tarantula  luo  nahkansa. Ennen  nahanluontia  sen ruokahalu  vähenee  ja se on väritykseltään normaalia sameampi.    
Hämähäkki  kääntyy nahkaa luodessaan  selälleen, avaa    selkäkilpensä   ja    poistuu tätä  kautta vanhasta nahastaan. Nahanluonti  voi  kestää  puolesta tunnista  useaan  tuntiin. 
Yli  vuorokauden   kestävä   nahanluonti voi olla seurausta  riittämättömästä   ilmankosteudesta   tai   muusta   ongelmasta  ja  voi  olla hyvinkin voimille  käyvää.  Terraarion  ylimääräinen  sumuttelu  nahanluonnin aikana  onkin  suositeltavaa,  mutta  varo  suihkuttamasta  suoraan hämähäkkiä   tai   muuten  häiritsemästä sitä.

Nahkaa  luodessaan  hämähäkki   on   täysin   puolustuskyvytön, joten    kaikki    ruokaeläimet    on syytä  poistaa  terraariosta,  jotta ne eivät vahingoita sitä.

Nahanluonnin  jälkeen  tarantula  on  kauneimmillaan. Sen  värit ovat  kirkkaat  ja takaruumiin karvat kiiltävät upeasti.
Mikäli  tarantula  on  vahingoittanut itsensä ja siltä puuttuu raaja, se    voi    regeneroida    itselleen uuden,  joka  tulee  esiin  nahanluonnissa.   Toisaalta  vahingoittunut    raaja   saattaa   aiheuttaa myös    ongelmia    nahanluontiin, mikäli    arpikudos    estää    jalkaa irtoamasta  vanhasta  nahastaan. Tällöin    tarantula    voi nahkaa vaihtaessa  amputoida  raajansa, jotta    nahasta    irrottautuminen olisi mahdollista.

Nahanluonti on tarantulan elämän  kriittisintä  aikaa,  jolloin sen   on   annettava   olla   täysin rauhassa.  
Vanhuus,   huono   peruskunto,  sairaus  tai  väärät  olosuhteet   voivat   vaikeuttaa   nahanluontia. Hoitajan tärkein tehtävä  on  huolehtia,  että terraariossa  vallitsee  riittävä  ilmankosteus,  joka  helpottaa  tarantulan selviämistä urakastaan.

Odota nahanluonnin jälkeen muutamia    päiviä,    ennen    kuin tarjoat  tarantulalle  ruokaa,  jotta vanha   nahka  ehtii  kovettua kunnolla.

SUKUPUOLEN MÄÄRITYS

Hoidollisesti ei ole väliä hankitko naaran vai koiraan, mutta eliniän suhteen  sukupuolella  on  merkitystä  paljonkin.  Tarantulat  ovat pitkäikäisiä, joidenkin lajien naaraat  elävät  hyvinkin  yli  kaksikymmenvuotiaiksi.  Koiraat  ovat lyhytikäisempiä,   ne elävät   keskimäärin 4-6 vuotiaiksi.

Sukupuolenmääritys  varsinkin keskenkasvuisilla    yksilöillä    on verraten  hankalaa,  mutta  sukukypsän   uroksen   tunnistamisen pitäisi     onnistua.    
Sukukypsien koiraiden raajat ovat usein ohuemmat    ja    pidemmät    kuin naarailla.    Naaraat    ovat    usein koiraita  massiivisempia  ja  niiden takaruumis  on  muodoltaan  pyöreämpi.    Monilla lajeilla sukukypsällä    koiraalla on  etujalkojen    toisen    nivelen kohdalla  parittelussa  käytettävä ”koukku”.
Toisilta lajeilta tämä koukku  puuttuu  ja sukupuoli määritellään  vertailemalla  pedipalppien  (lyhyet  raajat  leukojen vieressä)    päihin    muodostuvia pullistumia.  Näissä  pullistumissa koiraalla  on  spermasäiliöt. 
Sukupuoli  voidaan   määritellä   myös   takaruumiin  alaosia  vertailemalla.  Naaraalla  etuosa  vatsapuolesta  on ulospäin  koholla,  uroksen  vatsapuoli on litteä. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ole kovin varma.

Sukupuolen voi varmimmin määritellä  juuri  luodusta   nahasta.
Vastaluotu nahka on pehmeämpi ja joustavampi kuin nahka, jonka luomisesta on enemmän aikaa, joten tutkimiseen on hyvä käyttää juuri luotua nahkaa.
Nahkaa liotetaan 5-10 minuuttia saippuavedessä, jonka jälkeen siitä huuhdellaan saippua- tai tiskiainekuplat vedellä pois. Näin käsitelty nahka on joustavampi ja kestää hellävaraisen tutkimisen. Nahka käännetään selälleen ja takaruumiin nahka avataan levälleen. Nahasta tarkastellaan tarantulan ylempien kirjakeuhkojen välissä olevaa aluetta. Naarailla kirjakeuhkojen välissä on läppä, koirailla ei. Aivan pienten poikasten kanssa menetelmä saattaa vaatia suurennuslasin - ja rutkasti kärsivällisyyttä.

KÄSITTELY

Jotkin   lajit    ovat  suhteellisen rauhallisia,  osa  hyvinkin  aggressiivisia.  Huolimatta  yksilön  mahdollisesta  rauhallisuudesta  on tarantulan  ylimääräinen  käsittely  turhaa, sillä eläin itse ei odota omistajaltaan  hellyyden  osoituksia.  Tarantula  ei  ole  sylieläin, vaan  sen  paikka  on  omassa  terraariossaan,  jossa  se  saa  puuhata  sille  ominaisia  puuhiaan.  Käsittely    on    tarantulalla    turhaa stressiä. Pahimmillaan  hämähäkki  voi  käsittelijältään pudota lattialle,  jolloin eläimen  takaruumis  voi  haljeta.Tämä  tietää  eläinparalle  lähes varmaa kuolemaa. Ihailkaamme näitä otuksia siis vain lasin takaa.
Tulee  myös  muistaa,  että  tarantulat  ovat  myrkyllisiä.  Tarantulan   purema   on   vähintäänkin kivulias,  myrkky  vastaa  tyypillisesti paria ampiaisenpistoa. Lisäksi moni Etelä-Amerikkalainen laji voi  puolustautua  sukimalla  takaruumiistaan  poltinkarvoja,  jotka kirvelevät  iholla ikävästi. Allergisen ihmisen reaktiot myrkkyyn   voivat   olla   voimakkaat.

Mikäli tarantulaa tarvitsee siirtää,   on   tämä   paras   tehdä ohjaamalla   hämähäkki   sopivan kokoiseen astiaan ja siirtää eläin siinä.

LAJIESITTELYJÄ  
   
UUDEN MAAILMAN LAJIT

Uuden maailman lajeiksi nimitetään hämähäkkejä, jotka ovat kotoisin Etelä-, Väli- ja Pohjois-Amerikasta.

Uuden maailman lajit ovat yleensä rauhallisia, tosin poikkeuksiakin löytyy.
Tuntiessaan itsensä uhatuiksi ne mieluiten pakenevat, tai turvautuvat potkimaan poltinkarvojaan hyökkääjää kohti. Poltinkarvat aiheuttavat iholla turvotusta, punoitusta, kirvelyä ja kutinaa. 
 
Poikkeuksen tekee mm. Avicularia -suvun tarantulat, jotka eivät potki, vaan hierovat karvansa häiritsijäänsä, mikäli niitä koskee.
Psalmopoeus -suvun tarantulilta puolestaan ei poltinkarvoja löydy, joten ne turvautuvat joko pakenemiseen tai puremaan.
   

Acanthoscurria geniculata
BRASILIAN
VALKOPOLVI

Nimi englanniksi:  Brasilian white-knee
Levinneisyysalue luonnossa: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä, kaivautuu / käyttää vanhoja koloja ja piiloja.
Koko täysikasvuisena: Ruumis 7-9 cm jalkojen kärkiväli jopa yli 20cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat jopa yli 15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus:  Lämpötila 23-27 C, kosteus 60-80%
Pitopaikan minimikoko:  terraario esim. 45 x 45 x 30 cm
 
   

Aphonopelma (Rhechosticta) seemanni
SEEPRATARANTULA

Nimi englanniksi:  Zebra-Leg Tarantula, Stripe-Knee Tarantula
Levinneisyysalue: Costa Rica, Honduras, Panama, El Salvador, Nicaragua.
Luonne: Myrkyllinen. Kaivautuva, suhteellisen rauhallinen sademetsälaji.
Koko täysikasvuisena: Vartalo noin 6 cm, jalkojen kärkiväli 12-15 cm.
Elinikä: Koiraat 2-5 vuotta, naaraat jopa 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset. 
Lämpötila: Peruslämpönä 21-27 C
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm
 
   

Avicularia aurantiaca
TARANTULA-LAJI

Nimi englanniksi: Yellow Banded Pinktoe
Levinneisyysalue: Peru
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 12 cm
Elinikä:  Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: peruslämpönä 23-28 C, kosteus 80%
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm.
   
Avicularia avicularia
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Pinktoe Tarantula, Common pinktoe tai South American pinktoe 
Levinneisyysalue: Etelä-Amerikka
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 11-13 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm 
   
Avicularia azuraklaasi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Powder Blue Pinktoe Tarantula
Levinneisyysalue: Peru
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 11-13 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm 
   
Avicularia biceboi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Brazilian Brick Red Tarantula 
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-15 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm 
   
Avicularia braunshauseni
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Goliath Pinktoe Tarantula
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa. Hermostuneempi ja aggressiivisempi kuin muut Avicularia-suvun lajit.  
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 15-18 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +8 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30, korkeus 45 cm 
   

Avicularia purpurea
"ECUADORIN PURPPURA"

Nimi englanniksi:  Ecuadorian purple tarantula / Purple pinktoe tarantula
Levinneisyysalue: Ecuador
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-15 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-30 C, kosteus 80 %
Terraario täysikasvuiselle 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm.
   
Brachypelma albiceps
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  The Mexican golden red rump tarantula
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 11-13 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: lämpötila 21-27 C, kosteus 60-70 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   

Brachypelma albopilosum
KIHARAKARVAINEN
TARANTULA

Nimi englanniksi: The curly hair / Woolly tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Honduras ja Costa Rica
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä, kaivautuu / käyttää vanhoja koloja ja piiloja.
Koko täysikasvuisena: Ruumis noin 6-8 cm, jalkojen kärkiväli 13-16cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat 12-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus:  Lämpötila 21-27 C, kosteus 60-80%
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma angustum
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Costa Rican Red, Guatemala red Rump
Levinneisyysalue: Keski-Amerikka, Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 12-15cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +12 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 21-28 ° C, kosteus noin 75-80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma auratum
"MEKSIKON LIEKKIPOLVI"
Nimi englanniksi: Meksican flame knee
Levinneisyysalue luonnossa: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 15 cm.
Elinikä: Koiraat noin 4 vuotta, naaraat noin 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 21-26 C, kosteus noin 65-70%
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma boehmei
MEKSIKON TULIJALKA
Nimi englanniksi:  The Mexican fireleg / The Mexican rustleg
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. Puolustautuu useimpia Brachypelma -suvun lajeja herkemmin potkimalla poltinkarvoja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 12-14 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: lämpötila 21-27 C, kosteus 60-70 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   

Brachypelma emilia
"PUNAJALKA"

Nimi englanniksi: Mexican true redleg
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne:  Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja ja piiloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 15 cm
Elinikä: Koiraat 3-6 vuotta, naaraat jopa 10-15 vuotta, jopa 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 21-27 C, kosteus noin 70 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma hamorii
(Ent. Brachypelma smithi)
MEKSIKON
PUNAPOLVI
Nimi englanniksi: Mexican Redknee Tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Meksiko.
Luonne: Myrkyllinen. Viihtyy kuivilla seuduilla. Suhteellisen rauhallinen.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-15 cm, joskus jopa yli 16cm.
Elinikä: Koiraat noin 4-6 vuotta, naaraat jopa yli 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset. 
Lämpötila: Peruslämpönä 21-26 C kosteus 60-70%
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma kahlenbergi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: New Mexican Tarantula
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 12-15cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 22-27 ° C, kosteus noin 65-75 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   

Brachypelma klaasi
MEKSIKON PINKKI

Nimi englanniksi: Meksican pink
Levinneisyysalue luonnossa: Pohjois-ja Keski-Amerikka
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Ruumis 5-7cm, jalkojen kärkiväli noin 12-15 cm.
Elinikä: Koiraat noin 4 vuotta, naaraat noin 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 21-27 C, kosteus noin 70-75 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Brachypelma schroederi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Mexican Black Velvet
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 10-14 cm
Elinikä: Koiraat 3-5 vuotta, naaraat 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 21-27 ° C, kosteus noin 65-80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   

Brachypelma vagans
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi: Mexican Red-Rump tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Etelä-Amerikka
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä, kaivautuu / käyttää vanhoja koloja ja piiloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 11-15 cm
Elinikä: Koiraat 2-5 vuotta, naaraat jopa 15-20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset. 
Lämpö ja kosteus: Peruslämpö 21-26 C, kosteus 65-70 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
 
   
Brachypelma verdezi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Mexican Rose Grey Tarantula
Levinneisyysalue: Meksiko
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.  
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 12-15 cm
Elinikä: Koiraat 3-5 vuotta, naaraat jopa 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 21-28 ° C, kosteus noin 70-80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm.
   
Caribena laeta
(Ent. Avicularia laeta)
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Puerto Rican Pink Toe Tarantula
Levinneisyysalue: Puerto Rico
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-15 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 24-27 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm 
   
Caribena versicolor
(Ent. Avicularia versicolor)
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Antilles Pink Toe Tarantula, Martinique Red Tree Spider 
Levinneisyysalue: Guadaloupe, Martinque
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-15 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin +12 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle 30 x 30 cm. Korkeus ainakin 45 cm 
   

Cyriocosmus bertae
TARANTULALAJI

 

 

Nimi englanniksi: Peruvian dwarf beauty
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä.  Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: 5 cm
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: peruslämpönä 23-26 C, kosteus 65-75 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 x 30 cm.
   
Cyriocosmus leetzi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Venezuelan Dwarf Beauty
Levinneisyysalue: Kolumbia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 4-6 cm
Elinikä: Koiraat 1-2 vuotta, naaraat 5-7 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-27 ° C, kosteus noin 70 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 x 30 cm
   

Cyriocosmus perezmilesi
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi:  Bolivian Dwarf Beauty
Levinneisyysalue: Bolivia
Luonne:  Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 5 cm
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-27 C, kosteus 65-85 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 x 30 cm.
   
Cyriocosmus ritae
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Peruvian Black and White
Levinneisyysalue: Peru, Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.  
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 5-6 cm
Elinikä: Koiraat 1-2 vuotta, naaraat 5-7 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-27 ° C, kosteus noin 65-75 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30 x 30 cm 
   
Grammostola grossa
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Pampas tawnyred tarantula
Levinneisyysalue: Brasilia, Paraguay, Uruguay, Argentiina
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 12-16 cm
Elinikä: Koiraat 4-6 vuotta, naaraat noin jopa yli 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 22-27 ° C, kosteus noin 65 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 45 x 45 x 30 cm
   

Grammostola porteri
CHILEN TARANTULA

Nimi englanniksi: The chilean rosehair tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Chile ja lähiympäristöt.
Luonne: Myrkyllinen, suhteellisen rauhallinen.
Koko täysikasvuisena: uumiin pituus noin 8 cm, jalkojen kärkiväli n. 12-14cm
Elinikä: Koiraat 4-7 vuotta, naaraat jopa yli 20 vuotta
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 18-26 C, kosteus n. 60 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 30 cm
   
Grammostola pulchra
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Brazilian black tarantula
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 15-18 cm
Elinikä: Koiraat 6-7 vuotta, naaraat jopa yli 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 18-26 ° C, kosteus noin 55-70 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 cm. Korkeus ainakin 30 cm 
   
Grammostola pulchripes
(Ent. Grammostola aureostriata) 
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Chaco golden knee
Levinneisyysalue: Paraguay
Luonne:  Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 15-20 cm
Elinikä: Koiraat 3-6 vuotta, naaraat jopa yli 20 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 20-28 C, kosteus 55-65 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 45 x 45 x 30 cm.
   

Grammostola rosea
CHILENTARANTULA

Nimi englanniksi: The Chilean Common Tarantula, The C. Beautiful
Levinneisyysalue luonnossa: Chile ja lähiympäristöt.
Luonne: Myrkyllinen, suhteellisen rauhallinen. Maan tasalla viihtyvä.
Koko täysikasvuisena: Ruumiin pituus noin 8 cm, jalkojen kärkiväli n. 12-14cm
Elinikä: Koiraat 4-7 vuotta, naaraat jopa yli 20 vuotta
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 18-26 C, kosteus 60-70 %
Pitopaikan minimikoko:  Terraario esim. 40 x 40 x 30 cm
 
   

Lasiodora parahybana
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi:  Brazilian salmon pink birdeater
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maassa viihtyvä laji, kaivautuu / käyttää valmiita koloja.
Koko täysikasvuisena: Erittäin kookas, jalkojen kärkiväli noin 20-25 cm.
Elinikä: koiraat 3-4 vuotta, naaraat 15-20 vuotta
Ravinto: Hyönteiset. 
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 22-28 C, kosteus 70-80 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 45 x 60 x 40 cm.
   
Nhandu carapoensis
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Brazilian Red Tarantula
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Jotkut yksilöt aggressiivisia.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 13-16 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat +15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 24-28 °C, kosteus noin 65-75 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 45 x 45 cm. Korkeus ainakin 30 cm 
   
Nhandu chromatus
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  The Brazilian red and white tarantula  / The Brazilian red
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 15-17 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: lämpötila 22-28 °C, kosteus 60-75 %
Terraario täysikasvuiselle pohja esim. 45 x 45 cm. Korkeus ainakin 45 cm.
   
Nhandu coloratovilosum
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Brasilia Black and White
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.  
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 15-17 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat +15 vuotta
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 22-28 °C, kosteus noin 65-75 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 45 x 45 x 30 cm 
   
Parabysa parvula
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi: Chilean gold burst
Levinneisyysalue luonnossa: Chile ja lähiympäristöt.
Luonne: Myrkyllinen. Maassa viihtyvä.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli n.10cm 
Ravinto: Hyönteiset 
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 22-28 °C, kosteus 55-65 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 40 cm

   

Psalmopoeus cambridgei
TRINIDADIN
PUUTARANTULA

Nimi englanniksi: Trinidad chevron tarantula
Levinneisyysalue: Karibiansaaret (Trinidad ja Tobago)
Luonne: Kiipeilevä laji, nopea ja arvamaaton, saattaa olla aggressiivinen. Ei suositella aloittelijoille.
Koko aikuisena: Jalkojen kärkiväli 15-17cm
Elinikä: koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: hyönteiset
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 cm x 50 cm.
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 24-28 °C, kosteus 70-80 %.

   
Psalmopoeus irminia
"VENEZUELAN PSALMILAULAJA"
Nimi englanniksi:  Venezuelan suntiger
Levinneisyysalue: Venezuela
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, nopea ja arvaamaton, saattaa olla aggressiivinen. Ei suositella aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 15 cm
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: lämpötila 24-28 C, kosteus noin 65-75%
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 50cm
   
Tapinauchenius violaceus
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Purple tree spider
Levinneisyysalue: Ranskan Guayana, Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä. Nopealiikkeinen, saattaa olla aggressiivinen.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 10-14 cm
Elinikä: koiraat n. 3 vuotta, naaraat 12-18 vuotta
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 22-26 C, kosteus 70-85 %
Terraario täysikasvuiselle 40 x 40 x 45 cm.
   
Ybyrapora diversipes
(Ent. Avicularia diversipes)
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: 
Levinneisyysalue: Brasilia
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, viihtyy pääasiassa terraarion yläosissa.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 10-12 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 23-28 ° C, kosteus noin 80 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 30 x 30, korkeus ainakin 45cm
 
   
VANHAN MAAILMAN LAJIT
 
Vanhan maailman lajeiksi kutsutaan hämähäkkejä, jotka ovat kotoisin Aasiasta, Afrikasta, Australiasta ja Euroopasta.
Nämä lajit ovat usein hermostuneita, hyvin nopeita, arvaamattomia ja etenkin afrikkalaiset nk. baboonit käyvät erittäin herkästi puolustuskannalle.
Koska näiltä tarantulilta poltinkarvat puuttuvat, ainoa puolustuskeino on paeta tai purra. Nämä hämähäkit valitsevat usein jälkimmäisen; ne kohottavat raajansa uhkauseleeseen ja purevat häiritsijää kohti useita kertoja. Jotkin lajit "sihisevät" hieromalla leukaraajojaan yhteen.
Näitä hämähäkkejä ei pidäkään käsitellä tai muutoinkaan häiritä turhan päiten, vain ainoastaan tarvittaessa (siirto uuteen asumukseen, terraarion siivous jne.) ja asianmukaisin välinein. 
 
Vanhan maailman tarantula-lajit ovatkin paitsi nopeita ja aggressiivisia, myös myrkyllisempiä kuin Amerikan -serkkunsa. Eri lajeilta pureman saaneet ovatkin raportoineet kovasta kivusta, turvotuksesta, pahoinvoinnista, kuumeesta, sekä lihaskrampeista viikkojenkin, Poecilotheria -suvun puremien jälkeen, jopa kuukausien päästä puremasta.
Nämä hämähäkit eivät olekaan aloittelijoille sopivia ja kokeneenkin harrastajan on perehdyttävä tarkkaan siihen, millaista hämähäkkiä on itselleen hankkimassa.
   
Ceratogyrus darlingi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Burst Horned Baboon / Straight Horn Tarantula
Levinneisyysalue: Afrikka, lähinnä Botswana, Mosambik, Zimbabwe.
Luonne: Myrkyllinen. Nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti. Maan tasalla viihtyvä, kaivautuva laji. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 10-15 cm
Elinikä:  Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: peruslämpönä 24-28 C, kosteus 60-75 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x30 cm 
   
Ceratogyrus marshalli
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Giant Horned Baboon Tarantula
Levinneisyysalue: Zimbabve, Mosambik
Luonne: Myrkyllinen. Nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja.  Ei sovi aloittelijoille. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 11-14 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 24-27 ° C, kosteus noin 65 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 40 cm
   
Ceratogyrus sanderi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Namibia Horned Baboon, Sandy horned baboon
Levinneisyysalue: Etelä-Afrikka
Luonne: Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. Nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggresiivisesti. Ei sovi aloittelijoille. 
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 12-15 cm
Elinikä: Koiraat 2-4 vuotta, naaraat noin +10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 24-27 ° C, kosteus noin 60-70 %.
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 cm x 40 cm 
   
Chilobrachys dyscolus
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi:  Asian smokey tarantula / Burma chocolate brown
Levinneisyysalue: Aasia
Luonne: Myrkyllinen.  
Ravinto: Hyönteiset
   
Heteroscodra maculata
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Togo starburst tarantula  / Ornamental baboon
Levinneisyysalue luonnossa: Afrikka (Togo, Ghana, Kamerun)
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji, mutta on jonkin verran maassakin. Hyvin nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 10-15 cm.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 24-28 C, kosteus noin 70-80 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 50 cm.
   
Hysterocrates gigas
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi: Cameroon Red Baboon
Levinneisyysalue: Afrikka, lähinnä Botswana, Mosambik, Zimbabwe.
Luonne: Viihtyy maahan kaivamassaan kolossa. Nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti tarvittaessa. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 14-16cm
Elinikä:  Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: peruslämpönä 24-28 C, kosteus 70-85 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 40 cm

   
Poecilotheria ornata
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Fringed Ornamental Tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Sri Lanka
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji. Hyvin nopea, arvaamaton ja puolustaa itseään tarvittaessa aggressiivisesti. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 18-22 cm.
Elinikä: Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 22-28 °C, kosteus 65-75 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 60 cm.
   
Poecilotheria pederseni
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Pedersens ornamental
Levinneisyysalue luonnossa: Sri Lanka
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji. Hyvin nopea, arvaamaton ja puolustaa itseään tarvittaessa aggressiivisesti. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli 15-17 cm.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 22-28 °C, kosteus noin 65-75%
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 60 cm.
   
Poecilotheria tigrinawesseli
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Wessels tiger spider  /  Ivory ornamental
Levinneisyysalue luonnossa: Intia
Luonne: Myrkyllinen. Kiipeilevä laji. Hyvin nopea, arvaamaton ja puolustaa itseään tarvittaessa aggressiivisesti. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Noin 18-22 cm.
Elinikä: Koiraat noin 4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 22-28 °C, kosteus noin 65-75% %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 60 cm.
   
Pterinochilus lugardi
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Fort Hall Baboon
Levinneisyysalue: Afrikka
Luonne: Myrkyllinen. Nopea, hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti. Maan tasalla viihtyvä, jonkin verran kaivautuva laji. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 13-15 cm
Elinikä:  Koiraat 3-4 vuotta, naaraat noin 10 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpötila ja kosteus: peruslämpönä 22-28 C, kosteus 60-70 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 40cm.
   
Pterinochilus murinus
TARANTULALAJI
Nimi englanniksi: Mombasa golden starburst tarantula
Levinneisyysalue luonnossa: Itä-Afrikka
Luonne: Myrkyllinen. Hyvin nopea, usein hyvin hermostunut ja puolustaa itseään aggressiivisesti. Maan tasalla viihtyvä, kaivautuva laji. Ei sovi aloittelijoille.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin 10-14cm
Elinikä: Koiraat noin 4 vuotta, naaraat noin 10-15 vuotta.
Ravinto: Hyönteiset
Lämpö ja kosteus: Peruslämpönä 22-28 C, kosteus noin 60 %
Terraario täysikasvuiselle esim. 40 x 40 x 40cm.
   

Selenobrachys philippinus
TARANTULALAJI

Nimi englanniksi:  The Philippine orange tarantula
Levinneisyysalue: Filippiinit
Luonne:  Myrkyllinen. Maan tasalla viihtyvä. Kaivautuu / käyttää valmiita koloja. Nopea.
Koko täysikasvuisena: Jalkojen kärkiväli noin. 10-11 cm
Ravinto: Hyönteiset.
Lämpö ja kosteus: peruslämpö 24-32 C, kosteus 70-85 %
Terraario täysikasvuiselle esim. pohja 30 x 30 cm. Korkeus esim. 30 cm.