Faunatar-ketjun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Faunattaren asiakasrekisteri on kaikkien Faunatar-ketjuun kuuluvien yritysten yhteinen rekisteri.

Rekisteriä ylläpitää:

Faunatar Finland Oy
Itäkatu 1-7
00930 Helsinki

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterissä käsitellään Faunattaren kanta-asiakas ohjelmaan, Faunatar Klubiin, liittyneiden henkilöiden tietoja. Henkilön katsotaan hyväksyneen tietojensa olevan rekisterissä, kun hän on liittynyt Faunatar Klubiin myymälässä tai Faunattaren verkkosivuilla.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Faunattaren asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan luvalla seuraavat tiedot:

-Asiakkaan nimi
-Asiakkaan sähköpostiosoite
-Asiakkaan puhelinnumero
-Asiakkaan postiosoite

4. Käsittelytarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Faunatar-ketjun Faunatar-Klubi nimisen kanta-asiakas järjestelmän ylläpito ja asiakassuhteen hoito. Faunatar-Klubi on Faunatar-ketjun yhteinen kanta-asiakasjärjestelmä, joka palkitsee asiakkaansa tarjouksin ja kerryttämällä asiakkaan ostoista asiakkaan kanta-asiakastilille bonusrahaa.  Faunatar-ketju lähettää Klubiin kuuluville asiakkailleen tietoa liikkeiden tapahtumista, vinkkejä ja ohjeita lemmikin hoitoon sekä tietoa tarjouksista ja muista eduista sähköpostitse ja tekstiviestitse asiakkaan antamien suoramarkkinointisuostumusten mukaisesti.

5. Ostokertymä

Ilmoittaessaan asioinnin yhteydessä kuuluvansa Faunatar-Klubiin, henkilön ostokertymä tallentuu näiden ostojen osalta järjestelmään tuotteen tarkkuudella. Jos henkilö eroaa Faunatar Klubista, hänen tietonsa poistetaan järjestelmästä. Samalla katoaa mahdollisuus selvittää aiempi ostohistoria hänen osaltaan.

6. Suoramarkkinointi ja profilointi

Faunatar-ketju ja Faunatar-myymälät lähettävät sen sallineille henkilöille suoramarkkinointia,   jossa kerrotaan mm. lemmikinhoitoon liittyvistä asioista, ajankohtaisista myymälöiden eduista ja tapahtumista, sekä koko ketjun kampanjoista ja Faunatar Klubin asiakaseduista. Suoramarkkinoinnin kohdentamisessa voidaan käyttää asiakkaan ostohistorian mukaan suoritettua profilointia.Jokaisessa suoramarkkinointiviestissä kerrotaan, miten henkilö voi halutessaan poistaa itsensä postituslistalta.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta Faunatar Finland Oy:n markkinointijärjestelmien ulkopuolelle. Tietoja käytetään ainoastaan Faunatar-ketjun asiakkuuden hoitoon.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja Faunattaren asiakasrekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi asiakkaan sitä pyytäessä.

9. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietojaan rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa tietojaan rekisteristä koska tahansa. Tietoja on mahdollista saada ja muuttaa joko Faunatar-liikkeessä tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@faunatar.fi

10. Tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Faunattaren tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Jokainen asiakastietoja käsittelevä henkilö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Kaikki henkilötietoja sisältävät lomakkeet ja sopimukset säilytetään myymälöissä lukituissa tiloissa.

11. Yhteydenotot

Kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@faunatar.fi

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 8.4.2022

Takaisin ylös