Vetoomus lemmikkiharrastusta vaarantavia lakimuutoksia vastaan

Lemmikki- ja terraarioharrastus on tärkeää ihmisten asenteiden, eläinsuojelun ja luonnonsuojelun kannalta, sillä se vaikuttaa erittäin positiivisesti ihmisten suhtaumiseen eläimiä kohtaan. Kun eläin ei ole vieras se ei ole yhdentekevä.
Laaja lajikirjo mahdollistaa kunkin harrastajan valitsemaan itselleen juuri oikean lajin, sillä harrastajienkin kirjo on laaja: vasta-alkajista aina menestyksekkäästi eri lajeja kasvattaviin konkareihin.
Lajien monipuolisuus mahdollistaa luonnon monimuotoisuuteen tutustumisen ja eri lajien kasvatuksen terraario-oloissa. Lajien luonnollisten elinalueiden vaarantuessa on monien lajien säilyminen kiinni mm. harrastajien tekemästä kasvatustyöstä.
Kun lajeja on tarjolla runsaasti, on tarjolla myös runsaasti tietoa niiden hoidosta. Avoin tiedonjako lemmikkien hoidosta auttaa eläintä voimaan hyvin.

Akvaariokalojen luonnonkantojen pyynti kuulostaa asiaa tuntemattoman korvaan epäeettiseltä, mutta se itse asiassa antaa paikalliselle väestölle elinkeinon lisäksi syyn suojella luontoa ja huolehtia kalakantojen elinvoimaisuudesta.

Uudistuvassa eläinsuojelulaissa on ehdotukset, jotka vaarantaisivat kaiken yllämainitun.
Tue eläinsuojelua allekirjoittamalla vetoomus näitä suunnitelmia vastaan.


POSITIIVILISTA

Lakiin kaavaillaan asetuksella säädettäväksi seura- ja harrastuseläimille ns. positiivilistaa.
Positiivilistassa lueteltaisiin ne eläinlajit, joita Suomessa jatkossa olisi laillista pitää lemmikkinä.
Tämä tekisi monista jo tutuistakin lemmikkilajeista "laittomia".

POSITIIVILISTA VAARANTAISI LEMMIKKIHARRASTUKSEN
Toteutuessaan positiiviilista aiheuttaisi lemmikkiharrastuksen vähentymistä. Tämä olisi eläinsuojelun kannalta  erittäin vahingollista. Mitä useammalla ihmisellä on lemmikkieläin ja sitä kautta parempi ja ymmärtäväisempi asenne eläimiin, sen parempi eläinsuojelun kannalta.

POSITIIVILISTA AIHEUTTAISI ELÄINTEN SALAKAUPPAA
Positiivilistasta aiheutuisi väistämättä kiellettyjen lajien salakauppaa. Eläinten kuljetuksista tulisi  epäeettisiä ja luonnonkannat vaarantuisivat kasvatustyön poistuessa. Jo maassa olevien eläinten omistajat eivät uskaltaisi käyttää eläinlääkäripalveluita ”laittomille” eläimilleen. Kärsijöinä olisivat eläimet. Pimeät markkinat eivät maksa veroja eivätkä noudata kuluttajansuoja- tai eläinsuojelulakia. Pimeät markkinat eivät myöskään kunnioita CITES- ja EU-lajilistoja, joilla säädellään eläinlajien kaupankäyntiä.  Positiivilista uhkaisi useiden lajien säilymistä luonnossa ja tekisi turhaksi sen eläinsuojelutyön, joka tällä saralla on jo saavutettu.

POSITIIVILISTA HEIKENTÄISI ELÄINTEN HOIDON TASOA
Suomessa on n. 250 lemmikkieläinalan liikettä, joissa n. 1000 työntekijää tekee vuosittain n. 1,5 miljoonaa työtuntia. Tästä ajasta valtaosa on asiakkaiden neuvontaa, eli parasta mahdollista ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä. Positiivilista olisi alan yrittäjille taloudellinen katastrofi, tuoden mukanaan huomattavan määrän työttömyyttä, kun rehelliset yrittäjät korvattaisiin pimeillä markkinoilla ja salakuljetuksella. Valvottu, ammatillinen tiedonjako eläinten hoidosta vähenisi, alalta katoaisi valtava määrä tärkeää osaamista - kärsijänä eläimet.


KALOJEN LUONNONKANTOJEN PYYTÄMISEN LOPETTAMINEN
Lakiin kaavaillaan muutosta, joka sokeasti estäisi kaikkien akvaariossa pidettävien kalalajien pyyntiä luonnosta. Tämä
vaikeuttaisi akvaarioharrastusta, monien kalalajien luonnonkantojen hoitoa, sekä aiheuttaisi useita muita eläin-ja luonnonsuojelullisia ongelmia.

Luonnosta pyydettävien akvaariokalojen sokea täyskielto aiheuttaisi valtavan menetyksen paitsi akvaarioharrastukselle, myös luonnonsuojelulle. Monien lajien pyytäminen luonnosta tukee paikallista luonnonsuojelua aivan kuten riistanhoito. Paikalliselle väestölle akvaariokalat ovat merkittävä tulonlähde ja syy suojella sademetsää. Luonnosta pyydetyillä kaloilla on keskimäärin pienempi hiilijalanjälki kuin viljellyillä. Valvotusti tehty, säädelty pyynti ei pienennä luonnonkantaa. Kalojen kuljetusmenetelmät ovat kehittyneet niin laadukkaiksi, että luonnonkantaisten kalojen kuljetukset eivät rasita kaloja sen enempää, kuin viljeltyjenkään kalojen. Luonnonkannat ovat evoluution jalostamia, terveitä ja elinvoimaisia, joten ne vahvistavat viljeltyjä kantoja. Luonnonkantojen pyynnin kielto veisi kalojen kaupan maan alle, tuoden mukanaan jo edellä mainitut ongelmat.